Otvorené vzdelávacie materiály pre učiteľov

Skvelé vzdelávacie materiály nájdeš aj v sekcii Návody, avšak tu sme vybrali niekoľko veľmi vhodných pre použitie na stredných školách - či už priamo metodické návody, alebo preto, že postupne prevádzajú čitateľa základmi Pythonu.

Základy Pythonu
Základy programování v jazyce Python pro střední školy [CZ]

Pracovné listy pre žiakov a Metodické listy pre učiteľov


Autor: Blaho, Salanci, Šimandl
Otvorená licencia CC BY-ND

Programovanie v Pythone [SK]

Materiál priárne určený pre vysokoškolákov na FMFI UK, avšak je veľmi použiteľný aj na stredných školách.


Autor: Andrej Blaho
Otvorená licencia CC BY

Python for Everybody [EN]

Python for Everybody (PY4E) ide od úplných základov až po pokročilé koncepty ako databázy a OOP.


Autor: Charles R. Severance
Otvorená licencia CC BY

PYTHON - učebný text pre septimu osemročného gym. [SK]

Text obsahuje pokročilejšie koncepty ako Dijkstrov algoritmus či multithreading.


Autor: Anino Belan
Otvorená licencia CC BY-NC-SA

Ponořme se do Pythonu 3 [CZ]

Kniha pokrýva vlastnosti jazyka Python 3 a popisuje rozdiely proti jazyku Python 2.


Autor: Mark Pilgrim, revidované CZ komunitou
Otvorená licencia CC BY-SA

Učíme se programovat v jazyce Python 3 [CZ]

Adaptácia knihy "How to think like a computer scientist - Learning with Python"


Autor: Jaroslav Kubias

Základy programovania - Python a korytnačia grafika

Metodický materiál pre vyučovanie základov programovania v jazyku Python pomocou korytnačej grafiky.


Autor: Eva Mészárosová Klimeková