Pre učiteľov

Sekciu pripravujeme...

Už dlhšie sú zverejnené materiály pre učiteľov na stránke Učíme s Hardvérom, a v najbližšom čase pribudnú aj ne-hardvérové Python metodiky práve na tejto stránke :-)