O nás

Združenie SPy už od roku 2015 šíri osvetu o programovacom jazyku Python, o využiteľnosti technológií vo vzdelávaní a otvorene licencovaných zdrojoch.

Podporujeme:


Aké projekty organizujeme?

PyCon Slovakia

Konferencia PyCon je každoročné stretnutie komunity využívajúcej a vyvíjajúcej open sourcový programovací jazyk Python. Prostredníctvom nej napĺňame svoj cieľ rozširovať slovenskú (a aj medzinárodnú) komunitu Python programátorov a programátoriek a ľudí podporujúcich open source. Každoročne na trojdňovú konferenciu príde približne 600 ľudí.

EduSummit

EduSummit je špecializovaná dvojdňová časť konferencie PyCon zameraná na vyučovanie programovania na základných a stredných školách, počas ktorej učiteľkám a učiteľom predstavíme inovatívne spôsoby a metódy vyučovania programovania a taktiež sa spolu zúčastníme workshopov pod vedením skúsených mentorov a mentoriek pre učiteľov. V roku 2019 sa jej zúčastnilo takmer 100 účastníkov.

Učíme s Hardvérom

Učíme s Hardvérom je projekt zameraný za inovatívny spôsob výučby informatiky na základných a stredných školách pomocou zariadenia BBC micro:bit. Za uplynulý rok sa do projektu zapojilo vyše 50 škôl a odškolili sme vyše 200 učiteľov.

...
Python Meetupy

V Bratislavskom ProgressBare organizujeme Python meetupy, ktoré majú vždy rozdielnu úroveň náročnosti - od začiatočníckych po pokročilejšie. Termíny zverejňujeme na našej FB stránke alebo cez newsletter.

Náš tím

Členovia predsedníctva + kontrolór

Richard Kellner Avatar

Richard Kellner

Predseda a štatutár


richard.kellner@pycon.sk

Marek Mansell Avatar

Marek Mansell

Podpredseda a štatutár


marek.mansell@pycon.sk

Eva Klimeková Avatar

Eva Klimeková

Členka predsedníctva


eva.klimekova@pycon.sk

Juraj Bezručka Avatar

Juraj Bezručka

Kontrolór


juraj.bezrucka@pycon.sk

Členovia valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie zasadá spravidla raz ročne - kontroluje a vymenúva predsedníctvo a kontrolóra a rozhoduje o dôležitých zmenách v chode združenia. Jej členmi sú: Richard Kellner, Marek Mansell, Eva Klimeková, Juraj Bezručka, Tomáš Pytel, Ján Gondoľ, Michal Nalevanko, Daniel Konštek, Pavol Kincel, Nika Klimová

Ďalší členovia tímov

Pre naše jednotlivé projekty máme vlastné tímy, ktoré sa každý rok mierne menia. Konkrétne informácie nájdete na stránkach PyCon SK a na Učíme s Hardvérom

Kontakt

Adresa

SPy
Moskovská 2651/14
81108 Bratislava
Slovenská Republika

Právna forma

IČO: 48412627
Nie sme platcami DPH
Registrované na MVSR: 26.8.2015
Číslo spisu: VVS/1-900/90-466 95
Stanovy: PDF

Bankové spojenie

Názov účtu: SPy
Názov banky: Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu EUR (IBAN): SK48 8330 0000 0023 0087 0269
Číslo účtu EUR (SK): 2300870269/8330
Číslo účtu EUR (CZ): 2300870269/2010
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX


Naše účtovníctvo spravuje spoločnosť Fontionnel & Co s.r.o.